foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. 41 378 36 09
email: pssbusko@wp.pl
SPOŁEM Busko-Zdrój

 

 

H I S T O R I A

 

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Busku – Zdroju prowadzi działalność od 1945r. Została założona przy udziale 21 osób na zebraniu organizacyjnym w dniu 08.02.1945r. Uchwalono wówczas Statut Spółdzielni, określający jej charakter, wybrano Radę Nadzorczą i Zarząd. Pierwszym Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Pan Michał Michalski. Do Zarządu Spółdzielni, który pełnił swą funkcję społecznie zostali wybrani: Pan Franciszek Malec, Pan Albin Kostuch, Pan Franciszek Rzepka. W 1946r. Prezesem Zarządu został Pan Stanisław Janik. Od 1956 roku Prezesem Zarządu był Pan Józef Musiał, w 1969 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu i funkcję tę objęła Pani Emilia Szafranko.  W latach 1990/1991 Prezesem Zarządu była Pani Urszula Żak. Od 28 czerwca 1991 roku do 10 grudnia 2010r. Prezesem Zarządu Spółdzielni był Pan Waldemar Sikora, następnie z dniem 17 grudnia 2010r. powołany został na Prezesa Zarządu Pan Józef Żurek, który swą funkcję pełnił do 21 czerwca 2019r. Aktualnie, od 2 lipca 2019r. Prezesem Zarządu Spółdzielni jest Pan Artur Patrzałek. Spółdzielnia rozpoczęła działalność gospodarczą na terenie Buska – Zdroju w dwóch sklepach: spożywczym i tekstylnym. W 1948 roku nastąpiło połącznie się trzech Spółdzielni tj. Spółdzielni Spożywców "Wolność" w Busku-Zdroju, Spółdzielni "Górka-Zbludowice" w Zbludowicach, oraz Spółdzielni Nauczycielskiej w Busku-Zdroju przyjmując nazwę: Powszechnej Spółdzielni "Wolność" w Busku-Zdroju.  Lata 50-te i 60-te były okresem szybkiego rozwoju Spółdzielni, działalności handlowej, produkcyjnej i gastronomicznej. W 1955 roku rozpoczyna swoją działalność produkcyjną, nowo wybudowana Piekarnia zlokalizowana przy ul.Łagiewnickiej 9 w Busku-Zdroju, gdzie mieści się do dnia dzisiejszego. Lata 70-te i 80-te, to rozkwit gastronomii, niezapomniane do dzisiaj restauracje: "Zdrojowa", "Urocza", "Słoneczna" i kawiarnia "Mała Czarna". Działalność kulturalno-oświatowa dla członków Spółdzielni skupiała się w "Ośrodku Praktyczna Pani". Pod patronatem Spółdzielni działała również kapela "Buskowianie". Przez okres swej dotychczasowej działalności, Spółdzielnia przeszła wiele trudności i zagrożeń na skutek zmian społeczno – politycznych i gospodarczych w kraju. Gospodarka weszła w system wolnorynkowy, który narzucił konieczność poszukiwania nowej, lepszej strategii działania. W rezultacie warunki funkcjonowania Spółdzielni istotnie się zmieniły. Od 1983 roku Spółdzielnia działa samodzielnie pod nazwą "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Busku-Zdroju, na podstawie własnego Statutu. Obecnie, mająca 75 lat doświadczenia Spółdzielnia, to nowoczesna firma, która bazując na swojej tradycji i długoletnim doświadczeniu jest jedną z najprężniej działających firm w dziedzinie handlu i produkcji w powiecie buskim. Swoją pozycję „Społem” PSS w Busku – Zdroju wypracowała dzięki wysokiemu poziomowi usług w handlu detalicznym oraz wysokiej jakości produktów piekarskich i cukierniczych, których produkcja oparta jest na tradycyjnych recepturach, uwzględniających wyłącznie naturalne składniki i komponenty. Spółdzielnia prowadzi działalność handlową w 12 sklepach na terenie powiatu buskiego oraz działalność produkcyjną w piekarni - ciastkarni. Obiekty handlowe i zakład produkcyjny „Społem” PSS w Busku - Zdroju są stale modernizowane na miarę XXI wieku.

Wizytówką naszej Spółdzielni jest II piętrowy Spółdzielczy Dom Handlowy „Zenit” przy Placu Zwycięstwa 22 w Busku - Zdroju, został wybudowany i uruchomiony przez Spółdzielnię w 1962r. Ponadto,  wyróżnić należy zmodernizowane placówki handlowe tj.: Sklep "Lux" przy ul.Poprzecznej 4, Sam "Targowy" przy Placu Targowym 1b i oraz budynek handlowo-usługowy przy ul.Boh.Warszawy 5 w Busku-Zdroju, które swoją architekturą i kolorystyką nawiązują do sklepów sieci "Społem" w Busku-Zdroju oraz dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów i rozwiązań są wizytówką nie tylko Spółdzielni, ale i Buska – Zdroju. Na przestrzeni roku 2011/2012 podniesiono standard i warunki pracy zakładów produkcyjnych. Wyremontowano i przystosowano dotychczasowy budynek Piekarni przy ul. Łagiewnickiej 9 w Busku-Zdroju, w którym połączono dwa zakłady tj. piekarnię i ciastkarnię (dotychczas mieściła się przy ul. Stawowej 26 w Busku-Zdroju). Wymieniono pokrycie dachu, budynek ocieplono i odnowiono jego elewację, wyremontowano piece do wypieku pieczywa i ciasta, dokonano częściowego zakupu nowych maszyn i urządzeń do produkcji. Budynek zakładu nabrał efektownego wyglądu. W dniu 8 czerwca 2013r. przy ul. Rzewuskiego 6, w sercu Zdroju, uruchomiony został sklep nr 1 "Kasia" branży spożywczo-przemysłowej z pamiątkami z Buska-Zdroju. Wszystkie placówki handlowe Spółdzielni są nowoczesne, o wysokim standardzie obsługi klienta. Sklepy są w pełni skomputeryzowane, wprowadzono w nich nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania IT, umożliwiające zintegrowanie danych poprzez system on-line z centralną bazą danych. W sklepach istnieje możliwość zapłaty kartami płatniczymi, doładowań telefonów komórkowych, opłat rachunków (np. za gaz, energię, itp.). Stałym klientom Spółdzielnia oferuje lojalnościową kartę klienta „Społem Znaczy Razem". „Społem” PSS w Busku – Zdroju to stabilny pracodawca dla 113 pracowników i solidny partner handlowy, zrzesza 177 członków. Spółdzielnię wyróżnia zaangażowanie w życie lokalnej społeczności oraz aktywne wspieranie wielu charytatywnych i kulturalno – społecznych inicjatyw lokalnych. Osiągnięcia te zawdzięczamy byłym i obecnym członkom oraz pracownikom, którzy swym zaangażowaniem i ofiarnością stworzyli współczesne oblicze naszej Spółdzielni. Podkreślić należy, że w 2019 roku obchodzony był Jubileusz 150-lecia powstania Spółdzielczości Spożywców "Społem" w Polsce.


Copyright © 2024 PSS SPOŁEM Rights Reserved.